Tree Tops House

Hannes en Lizel van Aswegen het uiteindelik die tweede en derde verdiepings tot hul huis in Waterkloof Glen toegevoeg. Bome toe was die opdrag. Dit was ons taak om die kliprandjie waarop hy staan af te rond. ’n Heerlike kontemporere ontwerp. Gelukkig het elke projek ’n familietuin en hulle tuin was voor die agterdeur.